Allt fler vägar för bilden till skrivaren

För bara tio år sedan var i stort sett alla skrivare inkopplade till en dator via en skrivarkabel (USB-sladd). Hos företag var det relativt vanligt att datorerna kopplades samman för att på så vis använda sig av samma skrivare.

 

Idag är möjligheterna betydligt flera när man ska föra över bilder (eller textdokument) till skrivaren för att göra utskrifter, samt att det finns betydligt fler prisvärda fotoskrivare än tidigare. Dock så är patroner till skrivare fortfarande relativt dyra in inköp. Många gånger behöver den inte ens kopplas samman med en dator eftersom man kan föra över filerna på enklare och snabbare sätt.

 

Wi Fi – Om ett hemnätverk kopplas upp via Wi-Fi kan även flera enheter kopplas samman via detta nätverk. Genom detta kan man skriva ut på skrivaren från ett flertal enheter som kan utnyttja Wi-Fi. Detta exempelvis telefoner, plattor och till och med vissa avståndsmätare. Däremot är det betydligt mer ovanligt att kameror har denna anslutning.

 

USB – Genom att skrivaren har en USB-ingång kan bilder på ett USB-minne snabbt föras över för utskrift.

 

Bluetooth – Att använda sig av Bluetooth för att föra över bilder till skrivaren har sin stora fördel i att det kan ske helt trådlöst, på ett visst avstånd och utan internetuppkoppling. Nackdelen är att överföringen går något långsammare än många av de övriga sätt som nämns här.

 

Minneskortsläsare – Att ha minneskortsläsaren på sin skrivare gör det enkelt att framförallt skriva ut bilder från en kamera. Istället för att först lägga in dem på datorn och sedan föra över till skrivaren kan man snabbt få en överblick på vad kortet innehåller och sedan välja vilka av dessa foton som ska skrivas ut.

 

Molntjänster – Molntjänster blir allt mer populärt då det både skapar en säkerhet för de egna filerna och är en smidig lösning då flera personer samarbetar och behöver ha tillgång till samma filer. På senare år har även flera skrivarmodeller byggts på ett sätt som gör att de kan kommunicera med flera molntjänster som finns på marknaden. Från molnet går det då att skriva ut de dokument man är i behov av.

 

NFC – Förkortningen står för Near Field Communication och betyder att filerna kan föras över mellan två tekniska produkter om de står mycket nära varandra. För att ingen ska kunna fånga upp signalen som sänds måste de två elektriska produkterna vara mycket nära varandra. Detta är betydligt vanligare bland mobiltelefoner än på skrivare. När man betalar något med sin mobil genom att bara hålla upp telefonen mot en platta så sker alla kommunikation med NFC.

 

PictBridge – Denna funktion gör det möjligt att föra över bilder direkt från kameran till skrivaren via en USB-kabel. Innan denna standard fanns var man tvungen att tanka ur bilderna från kameran till en dator innan de gick att skriva ut.

enriktigkarl / juni 11, 2015 / Hem